Billede: Tina Maria Elena

Sensualitetstræning


Det sensuelles antonym er det åndelige og intellektuelle. Førhen, og til dels stadig den dag i dag, bliver det sensuelle og sanselige forbundet med træk ved den menneskelige eksistens, som man ofte har betragtet som negative og laverestående; et udtryk for dyrisk, ukontrolleret og hedonistisk kropsligt begær. Med andre ord alt det, som står i kontrast til det menneskelige intellekt; det rationelle, kontrollerede og disciplinerede. Egenskaber, som ofte er blevet betragtet som beviset for menneskets eksistentielle overlegenhed. Det sensuelle liv er imidlertid så meget mere end 'utæmmet kropsligt begær'.

Især i den vestlige verden hersker der en selvfortælling om, at vi lever med udgangspunkt i vores intellekt og fornuft, og som følge heraf en forventning om, at vi "holder hovedet koldt" og handler rationelt. Det er bestemt også nyttige egenskaber i mange sammenhænge, men ofte har det den ulykkelige konsekvens, at vi mister fornemmelsen for vores krop. Den dualistiske tænkemåde, der adskiller krop og sind, er ofte så indgroet i os, at vi har svært ved at forene de umiddelbare modsætninger og leve et balanceret liv, hvor der er et ligeværdigt samspil mellem de to. Det betyder, at vi kan have tendens til at overhøre vores kropslige fornemmelser, hvilket i sidste ende kan gøre os syge. Samspillet mellem krop og sind er afgørende for, at vi kan identificere vores grænser, lyster og behov - og dermed passe på os selv og hinanden. Når vi mister forbindelsen, er vi derfor sårbare over for stress, angst og depression og i forlængelse her af miste lysten – ikke kun sexlysten, men også livslysten.

I mit virke som sexologisk terapeut har jeg derfor særligt fokus på vigtigheden af at leve sanseligt og i kontakt med sin krop. Jeg arbejder til daglig med voldsudsatte kvinder, og her er det i særlig grad vigtigt at arbejde med at etablere kontakt til kroppen. Når du udsættes for vold - ligegyldigt i hvilken form, den viser sig – er det naturligt, at din psyke vil forsøge at ’flygte’ fra kroppen. Mange af de kvinder, jeg har mødt i mit arbejde, har beskrevet, hvordan de oplever at være "døde fra halsen og ned". De har simpelthen mistet kontakten til deres krop, og dermed også til deres grænser og behov.

Når vi træner vores sensualitet, så øver vi os i at være til stede i kroppen og bruge vores sanser aktivt. Vi sætter tankerne på stand-by for en stund og giver plads til blot at sanse. Sensualitetstræning kan være gavnlig, hvis du ønsker at opdage eller genfinde din lyst - ikke kun din seksuelle lyst, men også din generelle lyst til livet. Vores krop gemmer på oplevelser – positive som negative – så jo flere positive og nydelsesorienterede oplevelser, vi kan forære vores krop, desto mere tilbøjelig vil den også være til at aktivere lysten til sensuel nydelse. Sensualitetstræningen virker på den måde selvforstærkende.


Vil du vide mere, kan du følge med på bloggen.


© Sexologisk terapeut Camilla DremarkCaptcha Code