Billede: Tina Maria Elena


Lystens anatomi


Lyst er et komplekst fænomen og kan ofte opleves som en lidt diffus størrelse. Hvad er vores lyst egentlig styret af? Hvad får den til at forsvinde? Hvordan kan vi vække den? Ja, hvordan kan vi i det hele taget få greb om den og kontrollere den? Sandheden er, at lysten sjældent lader sig tæmme. Lyst kan være både spontan og receptiv. Når lysten er receptiv betyder det, at man modtager lysten ved stimulering – altså, at lysten vækkes. Den spontane lyst opstår derimod umiddelbart og ofte uden, at vi har kontrol over det. Både ydre og indre faktorer påvirker vores lyst, og det er ikke alle disse faktorer, vi er herrer over. Vi har f.eks. meget lidt kontrol over vores hormoner. Til gengæld kan vi motivere vores lyst på mange andre måder. Heldigvis er vi sådan skruet sammen, at lyst avler lyst. Det vil sige, at jo flere lystbetonede aktiviteter, vi integrerer i vores liv, desto mere lyst (herunder seksuel lyst) vil vi som regel opleve. Læs mere om dette her.

Videnskaben har i tidens løb forsøgt at få greb om den seksuelle lyst, og i den forbindelse er der blevet udviklet modeller, der forsøger at illustrere den seksuelle respons.


Modeller for lyst
Man opfattede i mange år den seksuelle lyst, som en lineær kurve startende med seksuel lyst, der udvikler sig til ophidselse for derefter at forløses i en orgasme, hvorefter en restitueringsfase eller afslapningsfase indtræffer (fx Kaplans model, 1974). Flere forskere har sidenhen kritiseret denne lineære model. Det er især et problem, at modellen ikke formår at indfange den kvindelige lyst. I stedet er der blevet foreslået cirkulære modeller i et forsøg på at beskrive den seksuelle respons hos kvinder. Bassons model er et eksempel på dette. Den anerkender både eksistensen af spontan og receptiv lyst - og anerkender således også kompleksiteten af den seksuelle lyst og respons.

Forskel på mænd og kvinders lyst
Hvor lysten hos mænd (biologisk set) ofte er fysisk betinget, er den i højere grad psykisk betinget hos kvinder. For mænd er det primære mål med sex – rent instinktivt - at opnå udløsning, hvilket giver god mening set ud fra et evolutionært perspektiv, da det sikrer reproduktionen. Kvindens seksuelle motivation er derimod ofte af mere mangeartet karakter. Bemærk, at dette selvfølgelig er en grov generalisering! Jeg taler her ud fra et biologisk perspektiv, men som bekendt udgør vi hver især en kompleks sammensætning af biologi, genetik, personlighed, sociale og interpersonelle forhold. ikke desto mindre kan det biologiske perspektiv være med til at forklare, hvorfor én ud af tre kvinder efterlyser mere lyst, hvorimod det kun gør sig gældende for én ud af seks mænd. Mere interessant er det dog at overveje, om grunden til denne manglende lyst hos kvinder har rod i den dominerende fortolkning af og retorik omkring lyst og seksualitet, som i høj grad er præget af "den maskuline seksualitet". Kvindens seksuelle lyst er ofte af mere receptiv karakter end mandens lyst. Når lysten er receptiv, betyder det, som nævnt, at man modtager lysten ved stimulering. Modsat er lysten for mange mænd spontan, hvilket hænger sammen med det højere niveau af kønshormonet testosteron (læs mere om dette her). Det vil sige, at mænd ofte oplever lysten som en mere umiddelbar og konstant tilstand end kvinder, hvis lyst er mere svingende. Det kan også være en del af forklaringen på, at kvindens lyst og seksualitet har fået rygte for at være mere kompleks end mandens – ja, ofte betragtes den ligefrem som mystisk og gådefuld. Denne diskurs omkring kvindelig lyst og seksualitet gør det ikke nemmere for kvinder at komme i kontakt med deres lyst og seksualitet. Det kunne være interessant, om vi udfordrede den gængse forståelse af sex og udvidede begrebet til at omfatte mere end blot vaginal penetration. Har du overvejet, hvad sex er for dig?


Har du lyst til mere lyst?


Ønsker til andre emner?

Har du ønsker til andre emner, som du godt kunne tænke dig, jeg skrev om her på bloggen, så er du mere end velkommen til at kontakte mig.


© Sexolog Camilla Dremark

Captcha Code