Billede: Tina Maria Elena


Har du lyst til mere lyst?Det er svært at få greb om ’lysten’ som fænomen. Især den seksuelle lyst kan opleves som et mysterium. At vi har lyst til noget og ikke andet har sine rødder dels i vores genetik og biologi, dels i vores opvækst. I barndommen lægges fundamentet for vores lyst, og hvad vi senere i livet vil finde lystfuldt, 'ligegyldigt' eller frastødende. Vores lyst og fantasiunivers påvirkes i betydelig grad af den relationelle dynamik mellem os og vores primære omsorgspersoner i barndommen. Vi vælger ikke selv vores primære omsorgspersoner, når vi fødes ind i verden, og vi kan således heller ikke ændre på grundstrukturen af vores lyst. Dog kan vi kontinuerligt undersøge og udfordre den.

Hvad gør vi, når vores lyst strider imod vores grundlæggende værdier? Hvad gør vi, når vores lyst overtager vores liv? Hvad gør vi, når vores lyst ikke er den samme som vores partners? Hvad gør vi, når vores lyst forsvinder? Det er væsentlige spørgsmål og i dette indlæg, vil jeg fokusere på de to sidstnævnte.


Ulyst avler ulyst
Har vi en oplevelse af, at vi mangler lyst i vores liv, så er det værste, vi kan gøre, at forsøge at tvinge lysten frem – det skubber blot lysten længere væk. Vil vi skabe gunstige forhold for lysten, må vi i kontakt med vores krop og sanser.
Vores seksuelle lyst er dybt infiltreret i vores resterende liv. Vi kan således ikke forholde os til vores seksuelle lyst som en isoleret størrelse. Den påvirkes i allerhøjeste grad af vores generelle (livs)lyst. Har man i en periode ikke lyst til sex, så nytter det derfor ikke noget at tvinge sig selv til at have sex i håb om, at lysten så kommer dalene ned fra himlen. Tværtimod. At gøre noget, man ikke har lyst til, vil blot forstærke følelsen af ulyst. At udsætte sin krop for noget, man ikke har lyst til, vil af kroppen opfattes som et overgreb. Og ’desværre’ glemmer kroppen ikke sådan uden videre de overgreb, der er blevet begået mod den. Den vil reagere med mere ulyst og i værste fald med angst eller angstlignende reaktioner. Vi kan heldigvis gennem en stadigt eksisterende lyst i vores liv avle mere lyst, som kan sprede sig til andre områder af vores liv. Ulyst avler ulyst, men lyst avler heldigvis også mere lyst.
Har du mistet din lyst til sex, så kan du således ad omveje vække den igen. I første omgang skal du have defineret, hvad lyst er for dig – uden omtanke for, hvad andre vil sige og mene. Hvad lægger DU i begrebet lyst; hvad er lyst for dig? – Forsøg, om du kan sætte ord på din lyst. Vi kan ofte ende med at sygeliggøre vores egen lyst, hvis vi er et forhold, hvor vores lyst adskiller sig fra vores partner. Har man uens lyst i et parforhold, vil det ofte være den med mindst lyst, som gøres til den ’forkerte’. I virkeligheden er ingen forkerte, og der findes ikke noget rigtigt og forkert, når det kommer til graden af lyst. Måden vi forholder os til vores lyst på er imidlertid af afgørende betydning.


Receptiv og spontan lyst
Lyst kan være både spontan og receptiv. Når lysten er receptiv betyder det, at man modtager lysten ved stimulering – altså, at lysten vækkes. Den spontane lyst opstår umiddelbart og ofte uden, at vi har kontrol over det. Vi har ofte en forventning om, at den spontane lyst er den ”rigtige” lyst, men langt de fleste af os har brug for at få vækket vores lyst. Er man forelsket bobler lyst- og lykkehormonerne i blodet på os, og den spontane lyst går ofte hånd i hånd med disse. Men når forelskelsen har lagt sig, mindskes den spontane lyst som regel også. Både ydre og indre faktorer påvirker vores lyst, og det er ikke alle disse faktorer, vi har kontrol over. Vi har f.eks. meget lidt kontrol over vores hormoner. Til gengæld kan vi motivere vores lyst på mange andre måder. Heldigvis er vi, som nævnt, sådan skruet sammen, at lyst avler lyst. Det vil sige, at jo flere lystbetonede aktiviteter, vi integrerer i vores liv, desto mere lyst (herunder seksuel lyst) vil vi som regel opleve.


Lystvækkere
Stil dig selv spørgsmålet, hvornår du sidst gjorde noget, som du havde lyst til? – og her mener jeg generelt set og ikke nødvendigvis noget, der relaterer sig til det seksuelle. Hvilken aktivitet var der tale om? Har du mulighed for at udføre den aktivitet noget oftere?
Kan du også komme i tanke om andre aktiviteter, som du forbinder med lyst? De aktiviteter, som vi forbinder med lyst og glæde, kalder vi lystvækkere. Kan du komme i tanke om, hvad dine lystvækkere er? Ofte er lystvækkende aktiviteter selvkærlige – dvs. det er aktiviteter, hvor du har dig selv i fokus – samt sanselige – dvs. aktiviteter, hvor du vækker dine sanser og kommer i kontakt med din krop. Er det svært at identificere dine lystvækkere, så kan du måske lade dig inspirere af nedenstående forslag til 'a-seksuelle', lystvækkende aktiviteter:

 • Aktiviteter i naturen – f.eks. gåture/løbeture langs vandet eller i skoven
 • Meditation/mindfulness
 • Massage/kærlig berøring
 • Lave og spise god mad
 • Spille/Lytte til god musik
 • Lange, varme bade
 • Kropspleje: smøre kroppen ind i lotion/olie, ordne negle, lægge ansigtsmaske e.lign.
 • Sove
 • Danse
 • At skabe noget / kreative aktiviteter
 • Læse/skrive
 • Bade/svømme i havet
 • Se en god film
 • Gå i teatret/biografen/til koncert
 • Dybe samtaler

Har du mulighed for at planlægge en selvkærlig og lystbetonet aktivitet hver dag? Eller måske bare hver anden dag eller én gang i ugen? Jo oftere, du skaber plads til disse aktiviteter, desto mere energi og livslyst vil du aktivere. Det vil sprede sig som ringe i vandet, og forhåbentlig vil du også opleve, at din seksuelle lyst får et løft, hvis det er det, du ønsker.


Få opfyldt dine basale behov
Når vi mangler lyst, er det ofte fordi, vi har overhørt nogle af vores væsentligste behov. Er vores basale behov ikke opfyldt, så er det svært at finde energi og lyst til sex. Måske har vi behov for nærhed og sjælelig intimitet med vores partner, før vi kan komme i kontakt med vores lyst til sex. Sex kan selvfølgelig også opleves som et basalt behov, men kærlighed og nærvær er faktisk et endnu mere basalt behov for os mennesker. Vi dør ikke af ikke at have sex, men vi kan rent faktisk dø af ikke at have sunde, kærlige og nære relationer i vores liv. Der kan også være andre grunde til, at vi mister kontakten til vores lyst:

 • Måske har dit intellekt fuldkommen taget styringen i dit liv, og du har i farten glemt din krop; når vi ikke er i kontakt med vores krop, er det svært at få kontakt til vores seksualitet. I vestlig kultur ophøjer vi det intellektuelle liv – ofte på bekostning af det sanselige liv – og det har konsekvenser for måden, vi oplever vores lyst.
 • Måske har du været udsat for overgreb og krænkelser, som har fået din krop til at ”lukke af” i forsøget på at beskytte sig mod yderligere overgreb. Hvis det er tilfældet, har kroppen brug for trygge og positive oplevelser, som den kan gemme på, for igen at blive tryg nok til at åbne sig for intimt samvær med et andet menneske. Ja, måske den endda i første omgang har brug for at øve sig i at kunne være i det intime samvær med sig selv.
 • Måske er du flov over din lyst og vil ikke vedkende dig den. At acceptere og vedkende sig sin lyst (over for sig selv) er enormt vigtigt ift. at kunne aktivere sin lyst. Vi har alle seksuelle fantasier – og nogle af dem er med garanti både tabubelagte og ’irrationelle’ - måske skræmmer de os endda. Fantasier rummer en enorm energi, som kan aktivere vores lyst – ikke kun på det seksuelle område, men i vores liv generelt – og de kan lære os enormt meget om os selv. Føler vi os forkerte på baggrund af de fantasier, vi har, så kan de imidlertid kvæle vores lyst. Derfor får vi intet ud af at skælde ud på dem og fortrænge dem til de mørkeste afkroge af vores sind. I stedet bør vi suge energi fra dem, som vi kan bruge konstruktivt i vores liv. Det er ikke alle fantasier, der skal udleves; de kan berige vores liv og aktivere vores lyst selv, når de får lov at forblive fantasier. Det, at bevare dem som fantasier, kan faktisk være med til at sikre deres vedvarende kraft som lystvækkere.


Bevar din nysgerrighed
Din lyst kan undersøges og udfordres. Forhold dig nysgerrigt til den og læg mærke til, hvilke basale behov du skal have dækket for, at lysten vækkes i dit liv. Husk i den forbindelse på, at den seksuelle lyst ikke kan betragtes isoleret set, men er tæt forbundet med andre områder af dit liv. Oplever du at have mistet kontakten til din seksuelle lyst, så skal du altså ikke nødvendigvis lede efter den på det seksuelle område. Det vil ofte være mere hensigtsmæssigt at kigge på andre områder af dit liv og i første omgang forsøge at vække din generelle livslyst. Lyst er, som jeg indledningsvist udtrykte det, en kompleks og diffus størrelse. Den er ikke konstant, og det er naturligt, at den svinger livet igen. At du i perioder af dit liv ikke er i kontakt med din seksuelle lyst, betyder derfor ikke, at den for evigt er forsvundet. Den mangler bare de rette forhold til at vokse. Kig derfor på disse omkringliggende forhold i stedet for at forsøge at tvinge den frem ved at gøre ting, du ikke har lyst til. Din lyst har nemlig med garanti trukket sig tilbage af en årsag.


Ønsker til andre emner?
Har du ønsker til andre emner, som du godt kunne tænke dig, jeg skrev om her på bloggen, så er du mere end velkommen til at kontakte mig.


© Sexolog Camilla Dremark

Captcha Code